Officiële opening kinderdagverblijf "de Einekoer"

Geplaatst op: 29 januari 2013

Zaterdagmorgen 12 januari vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van kinderdagverblijf "de Eintsjes" en buitenschoolse opvang "de Einekoer". Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hebben hun intrek genomen in Woonzorgcentrum Brugchelencamp in de Westereen. De opening werd verricht door mevr. Bouma, bewoonster van het woonzorgcentrum en de kinderen die samen met de bewoners drie prachtige taarten en wel 100 cupcackes hadden gebakken en versierd op de vrijdagmiddag.

|