Ongerustheid over sleutelkluisjes

Geplaatst op: 4 september 2012

De kluisjeskraak in Harlingen heeft ongerustheid bij cliënten gebracht. Hoe veilig is het kluisje? Kan er bij ons ook ingebroken worden? Vragen die u waarschijnlijk bezig houden, heel begrijpelijk. Middels deze brief willen we u graag informeren over de sleutelkluis en de veiligheid daarvan. Want uw veiligheid is in dit geval onderdeel van onze zorg.

Wat is er gebeurd?

In Harlingen is bij een cliënt van een thuiszorgorganisatie ingebroken nadat het sleutelkluisje met een breekijzer is opengebroken. Waarschijnlijk door de schrik kreeg de cliënt een hartaanval en overleed. De kraak geeft bij sommige cliënten die ook een sleutelkluisje hebben een onveilig gevoel. Het gaat bij deze brute kraak in Harlingen om type sleutelkluis Masterlock 5401, het type kluisje dat veelal ook aan cliënten van De Friese Wouden wordt geleverd.

Kan een sleutelkluisje nog wel in deze tijd?

Wij vinden het heel vervelend dat vandalen zo met de sleutelkluizen omgaan en begrijpen heel goed uw ongerustheid. In de bijna 10 jaar dat De Friese Wouden de kluisjes gebruikt (1000 stuks), is binnen ons aandachtsgebied nooit eerder een sleutelkluisje gekraakt. Het kluisje en de code zijn technisch gezien veilig en voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, prima geschikt. De toename van inbraak, vandalisme en beroving is echter een maatschappelijk item, ook in Friesland. Met grof geweld is vrijwel alles te openen, ook dit kluisje.

Kan het ook zonder sleutelkluisje?

Wel of niet een sleutelkluisje gaat altijd in overleg met de cliënt. Als de cliënt personenalarmering heeft en geen kluisje wil, dan zijn familieleden of buren de achterwacht. Deze zijn dan 24 uur per dag bereikbaar. Zij worden bij een noodoproep als eerste gebeld en kunnen de zorgmedewerker binnenlaten. Bij personenalarmering mét een sleutelkluisje is veelal De Friese Wouden de achterwacht en is na een oproep als eerste bij de cliënt. In sommige gevallen hebben bedlegerige cliënten een sleutelkluisje. Dan komt de zorgmedewerker op route zonder een noodoproep langs. 

Hoe verder?

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) - de leverancier - heeft een werkgroep opgezet waarin de grootste thuiszorgorganisaties vertegenwoordigd zijn, ook De Friese Wouden. In de komende maanden bespreekt de werkgroep hoe de thuiszorgorganisaties en de leverancier het best op dit vandalisme in kunnen spelen en de cliënt veiligheid kunnen bieden. Het HMC heeft contact gehad met de politie. Deze ziet de inbraak in Harlingen op dit moment nog als een incident en adviseert, vóór het nemen van vervolgstappen, eerst hun landelijk onderzoek af te wachten. De werkgroep oriënteert zich intussen wel op alternatieven.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt al uw vragen over het sleutelkluisje stellen aan de zorgmedewerkers die bij u thuis komen. Of u kunt bellen met het algemeen nummer van De Friese Wouden, 088 512 00 00. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

|