Regelvrije zorg in Jubbega

Geplaatst op: 13 maart 2013

Waar veel mensen naar terug verlangden, is in de werkgebieden van De Friese Wouden in ere hersteld: de wijkverpleegkundige is er weer in buurt en dorp. De wijkzuster op de fiets met haar koffertje vol met materialen. Een vast en vertrouwd gezicht, waar je met al je vragen terecht kunt. Die weet waar ze het over heeften die alle zorg rondom de cliënt zelf en professioneel regelt. Dat is het beeld van de wijkverpleegkundige zoals wij die vroeger kenden.En waar vaak naar terug verlangd wordt.

Kracht van dichtbij
De Friese Wouden werkt al sinds een jaar met kleine wijkteams met elk een klein werkgebied. Zo kent iedere cliënt de verzorgenden en verpleegkundigen van het team en kent het team iedere cliënt goed. De wijkverpleegkundige is in dit team de spin in het web, die zoveel mogelijk zaken regelt om de zorg snel en goed te laten verlopen. Zij onderhoudt de contacten met andere behandelaars, zoals de huisarts of fysiotherapeut.

Meer eigen regie
In 2013 is een pilot van de regering met regelvrije zorg gestart. De Friese Wouden doet mee aan dit overheidsproject en heeft daarvoor Jubbega als proeftuin gekozen. In Jubbega werkt Jeannet Veenstra als wijkverpleegkundige samen met haar team sinds begin 2013 met deze regelvrije zorg.

Wijkverpleegkundige Jeanet Veenstra vertelt:
‘Regelvrije zorg biedt ons als team veel ruimte omdat we zelf met de cliënt kunnen bepalen welke zorg nodig is. Voorheen kreeg iemand alleen de zorg die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft geïndiceerd,bijvoorbeeld wondverzorging. Nu kunnen wij ook direct extra zorg inzetten als dat nodig is.Dit betekent meer eigen regie voor de cliënt en onszelf. Zo kunnen we als deskundigeverpleegkundigen beter gebruik maken van onze professionaliteit’.
Regelvrije zorg betekent in de praktijk, dat iedere cliënt al tijdens het intakegesprek met de wijk-verpleegkundige, een indicatie kan krijgen en direct de zorg kan laten ingaan. De wijkverpleegkundige is daardoor weer in haar deskundigheid terug gebracht. Zij kan immers heel goed beoordelen welke zorg iemand nodig heeft. De cliënt hoeft door deze regelvrije zorg zelf geen indicatie meer aan te vragen bij het CIZ.

Helemaal regelvrij is toekomstmuziek
Echte regelvrije zorg, waarbij het niet uitmaakt of de cliënt nu huishoudelijke hulp (WMO) of zorg nodig heeft uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), is nu nog niet mogelijk. Door de verschillende financieringstromen kan niet alles via één digitaal aanmeldformulier worden geregeld. Dat zou wel goed passen bij de werkwijze van De Friese Wouden, waar de cliënt centraal staat en alle benodigde zorg door één persoon wordt geregeld. Door mee te doen aan deze proef hoopt De Friese Wouden bij te dragen aan echte regelvrije zorg. Pas dan wordt zowel de cliënt als medewerker weer in zijn of haar eigen kracht gezet. Team Jubbega is klaar voor deze toekomst!

|