Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

RIO's maken zich sterk voor behoud van een brede vorm van indicatiestelling

Geplaatst op: 6 mei 2004

De RIO's willen daarmee voorkomen dat het op te richten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) straks alleen de AWBZ-brede indicatiestelling overneemt en de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang de overige te indiceren zorg regelen. Volgens LVIO-voorzitter Ruby van Essen is niemand gebaat bij een versnippering van het zorgaanbod. Hulpvragers moeten dan langs verschillende loketten.

De LVIO pleit voor behoud van een integrale indicatie en vindt dat in ieder geval de indicatiestelling voor de AWBZ en Wvg door de gemeenten aan het CIZ moeten worden overgedragen. Volgens de vereniging is het zonde van het geld om geen gebruik te maken van de expertise bij de RIO's.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CIZ werken momenteel aan een protocol waarin de overname van personeel en bezittingen wordt geregeld. Waarschijnlijk zal er niet voor alle RIO-medewerkers een plaats zijn in de formatie van het nieuwe indicatieorgaan.

|