RIVM en SCP: ouderen leven langer -meer thuiszorg nodig

Geplaatst op: 25 juni 2004

Ross wil ouderen stimuleren om gezonder te leven; uit het onderzoek blijkt immers dat gezonde ouderen minder vaak een beroep doen op de AWBZ-voorzieningen, zoals thuiszorg. De staatssecretaris benadrukte dan ook dat ouderen zelf beter op hun gezondheid zouden moeten letten. Bijvoorbeeld door meer aan lichaamsbeweging te doen, gezond te eten en minder te roken.

Medische technologie en hulpmiddelen zorgen ervoor dat mensen minder nadelen zullen hebben ervaren van de gevolgen van (ouderdoms)ziekten. Desondanks stijgt het aantal ouderen dat behoefte heeft aan AWBZ-gefinancierde zorg van ruim 735.000 in 2000 tot meer dan 1 miljoen in 2020. Deze toename houdt gelijke tred met de vergrijzing, aldus de onderzoekers.

|