Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Roelof Jonkers benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur Kwadrantgroep

Geplaatst op: 4 april 2011

De heer drs. Roelof Jonkers treedt 1 juni aan als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kwadrantgroep. De heer Jonkers volgt daarmee interimbestuurder Klaas Koops op, die op 1 april afscheid heeft genomen.

Koops verlaat de Kwadrantgroep na een periode waarin samen met medebestuurder Chris Marsman grote stappen zijn gezet in de verbetering van de organisatiestructuren binnen de Kwadrantgroep.

De heer Jonkers (60) is een ‘Fries om útens’ en heeft in zijn loopbaan verschillende bestuurlijke functies bekleed bij zorgorganisaties, zoals het Leids Universitair Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds april 2008 heeft Jonkers Zorgbalans, een zorgaanbieder in de sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg in de regio Zuid-Kennemerland, geleid als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Verder bekleedt de heer Jonkers diverse nevenfuncties bij zorgorganisaties.

Het uitgangspunt om de samenwerking en synergie binnen de Kwadrantgroep te versterken heeft in 2010 geleid tot de keuze voor een Raad van Bestuur van twee bestuurders. Naast bestuurslid de heer Marsman is de heer Jonkers eindverantwoordelijk voorzitter voor de gehele Kwadrantgroep.

De Kwadrantgroep is een overkoepelende organisatie van diverse stichtingen en bedrijven, die ieder hun eigen merk en werkveld hebben. De organisatie werkt aan een hoogwaardige ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn met een breed scala aan diensten en is actief op een breed terrein, waaronder extra- en intramurale zorg, kraamzorg, hulpmiddelen, revalidatie en jeugdgezondheidszorg.
Het doel hierbij is om mensen met beperkingen of een tijdelijke zorgvraag op zo’n manier te ondersteunen dat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Bij de Kwadrantgroep werken zo’n 7000 medewerkers.
 

|