Rol hbo’er in thuiszorg ter discussie

Geplaatst op: 4 juni 2007

De thuiszorg werkt steeds meer cliëntgericht. Zorgsituaties worden complexer en vaak zijn voor de behandeling van een client meerdere disciplines nodig. De wijkverpleegkundige zou daar een nadrukkelijke rol in moeten spelen door te coördineren, te coachen en de samenwerking te zoeken met andere zorgdisciplines. Onderzoek geeft echter aan dat de wijkverpleegkundige op dit moment met name bezig is met het verlenen van directe zorg. Dat komt omdat het management te weinig een appèl doet op de kundigheid van wijkverpleegkundigen. De beroepsgroep zou hier zelf meer in moeten ondernemen.

 

Tijdens de werkconferentie wordt gedebatteerd over de rol van de hbo’er in de thuiszorg. Is de hbo-verpleegkundige iemand die kwaliteitsverbetering en vernieuwing in de thuiszorg kan brengen? Welke rol vervult de hbo’er nu, en voegt die iets toe?De werkconferentie is voor medewerkers en leidinggevenden van TFW en studenten en docenten van de opleiding HBO-Verpleegkunde van de NHL. Ook externen nemen deel aan het debat, waaronder vakorganisaties, patiëntenverenigingen en deskundige Aart Pool. Pool is een expert op het gebied van professionalisering en positionering van de verpleegkundige.

De werkconferentie is een samenwerkingsverband tussen TFW en de NHL. Studenten die in Leeuwarden HBO-Verpleegkunde studeren worden opgeleid tot allround verpleegkundige, maar kunnen zich in de loop van hun studie specialiseren in de thuiszorg. Beide organisaties werkten al eerder succesvol samen. In 2005 startte een in Nederland unieke pilot met leerteams van NHL-studenten bij TFW.

|