Ross versnippert deel oude facturen eigen bijdrage thuiszorg

Geplaatst op: 6 mei 2004

Soms ontvangen cliënten van de thuiszorg de factuur voor eigen bijdrage in de kosten van de thuiszorg erg laat. In bepaalde gevallen krijgt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) niet tijdig de juiste persoonsgegevens van een gemeentelijke basisadministratie. Daardoor blijven er facturen liggen. Wanneer die rekeningen na een jaar nog niet zijn verzonden, vervalt de eigen bijdrage, zo stelt Ross. Het jaar gaat in nadat de thuiszorginstelling de gegevens heeft doorgegeven.

De regel geldt niet alleen voor oude gevallen, maar ook voor nieuwe. Het niet beschikbaar komen van inkomensgegevens is volgens Ross geen reden voor uitstel. Dan moet maar met een schatting worden gewerkt. Volgens berekeningen bedraagt de omvang van de kwijtschelding ruim € 3,4 miljoen. Dit gaat in de periode van 1999 tot 2002 in totaal om circa 2,3 miljoen zorguren, geleverd aan meer dan 28.000 cliënten.

Volgens Ross is al een flink aantal stappen genomen om het systeem sneller te laten werken. Zo is al veel tijdswinst geboekt bij het tijdig laten aanleveren van gegevens door de thuiszorginstellingen. Toch geeft Ross in haar brief aan dat ze het systeem van inning ingewikkeld vindt en dat ze er naar zal streven de inning eenvoudiger te maken.

|