Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Samen beleid maken in Haersmahiem

Geplaatst op: 3 april 2008
Bij een bewonersavond van Zorgcentrum Haersmahiem waren donderdagavond rond de veertig aanwezigen. De avond was een initiatief van de leiding van Haersmahiem en gaf zowel bewoners als familie en contactpersonen de mogelijkheid om eens mee te praten over het beleid.

Onder het thema ‘Hoe maken we het wonen in Haersmahiem nog ‘nofliker’?’ bogen de bewoners en hun gasten zich over de vraag wat er nog beter kan in Haersmahiem. De avond bestond uit een serie gespreksrondes onder begeleiding van enkele functionarissen van Thuiszorg deFriese Wouden en De Friese Wouden. Alle opmerkingen over onderwerpen als wassen, de tuin, de zorgverlening en de schoonmaak werden nauwkeurig genoteerd. Uiteindelijk moet dit resulteren in een actieplan. De bewoners krijgen persoonlijk bericht wanneer het zorgcentrum de verbeterpunten onder handen neemt. ‘We willen jaarlijks een bewonersavond te houden’, zegt locatiemanager Aafke Kamminga enthousiast. ‘Zo’n avond is een goed moment voor de bewoners en hun familie/contactpersonen om eens mee te kunnen praten in het beleid. Beleid hoor je niet van bovenaf op te leggen, dat maak je met elkaar. Met de managers, met de medewerkers en óók met de bewoners zelf en hun familie.

Een van de aanwezigen was mevrouw v/d Molen, die met haar dochters mee kwam praten. Ze woont al drie jaar met haar man in Haersmahiem en heeft het er nog steeds erg naar de zin. ‘Over het eten hier kan niemand wat zeggen. Ik weet soms niet wat ik moet uitzoeken, want het is allemaal even lekker.’ Over de tuin zijn zowel moeder als dochters niet tevreden. Er zijn wel plekken om eens even buiten te zitten, ‘maar dan moet je verplicht praten. Soms wil je wel eens een moment gewoon even genieten.’

Aan de bewonersavond gingen verschillende bijeenkomsten vooraf. Ook de medewerkers van Haersmahiem en het management dachten actief mee over de vraag hoe van Haersmahiem een optimaal woon- en werkklimaat kan worden gemaakt. Enkele van de ideeën die hier uit voortvloeiden kunnen direct uitgevoerd worden. Andere ideeën worden eerst uitgewerkt en komen in een later stadium aan bod. Hierover worden de aanwezigen over geïnformeerd.
Ook op andere locaties van De Friese Wouden en De Friese Wouden wordt deze manier van beleidsvoering toegepast. De bewonersavond van Haersmahiem is de eerste in een reeks bijeenkomsten die de ‘cliënt’ zelf aan het woord laten.
|