Samenwerking De Friese Wouden en Caparis

Geplaatst op: 14 oktober 2009

DRACHTEN - De Friese Wouden en Caparis NV zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan ten gunste van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door de samenwerking op het gebied van werk en diensten hoeven mensen met een arbeidshandicap, herintreders, werklozen en arbeidsongeschikten een minder grote stap naar regulier werk te maken. Ze kunnen zich ontwikkelen en daardoor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. Maandag 12 oktober hebben de bestuurders van de beide organisaties, Herman Blom en Wilko de Vreeze, de intentieverklaring ondertekend.

Maatschappelijke bijdrage vanzelfsprekend
De Friese Wouden wil met de samenwerking een maatschappelijke bijdrage leveren om mensen die moeilijk werk kunnen vinden een grotere kans op de reguliere arbeidsmarkt te geven. Herman Blom, bestuurder De Friese Wouden: ‘We zetten ons dagelijks in voor mensen met gezondheidsbeperkingen om hen het leven zo prettig mogelijk te maken. Daar draait het bij ons om. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat we openstaan voor hulp aan mensen met andere beperkingen.’ De Friese Wouden intensiveert de uitbesteding van werk en diensten aan Caparis, zoals postverwerking, drukwerk en tuinonderhoud. Daarnaast gaan medewerkers van Caparis werken voor De Friese Wouden op basis van detacheringen of Begeleid Werken.

Meer werkgelegenheid waarborgen
Caparis krijgt naast de reguliere Sociale Werkvoorzieningmedewerkers steeds meer mensen onder haar hoede vanuit andere uitkeringssituaties. Wilko de Vreeze, algemeen directeur Caparis reageert verheugd: ‘Wij zijn erg gelukkig met deze unieke vorm van samenwerking. Met de in de afgelopen jaren opgebouwde samenwerking en de intensivering die we nu gaan inzetten, kunnen we de werkgelegenheid voor onze medewerkers -binnen en buiten de muren van Caparis- nog beter waarborgen’.

Vervolgstap
Het is een aantrekkelijke optie voor De Friese Wouden en Caparis om zodanig succesvol te zijn dat een samenwerking tussen Caparis en de gehele Kwadrantgroep -de koepelorganiatie waarvan De Friese Wouden een onderdeel is- een logische vervolgstap wordt. Over een jaar wordt het resultaat geëvalueerd.

|