Samenwerking in deskundigheid wondzorg in Ooststellingwerf

Geplaatst op: 21 mei 2010

Op 19 en 20 mei vond er een miniconferentie ‘Wondzorg’ plaats in het Gezondheidscentrum in Oosterwolde. Tijdens deze miniconferentie wordt het gezamenlijk wondprotocol van De Friese Wouden en Kring Apotheek De Drie Stellingen gepresenteerd. De partijen werkten voor de ontwikkeling van het protocol samen met BSN Medical uit Almere, leverancier van wondzorgmaterialen.

Deskundigheid en kwaliteit van zorg
De samenwerking tussen beide partijen had allereerst als doel om de deskundigheid en kwaliteit van zorg in het algemeen te verbeteren. Als thema is gekozen voor wondzorg, omdat daarbij vaak verschillende partijen zijn betrokken, zoals huisarts, thuiszorgmedewerkers en apotheken. Een samenwerking tussen dergelijke partijen leidt tot eenduidigheid en een verdere verbetering van kwaliteit van zorg. Wondzorgmaterialen worden daarnaast efficiënter ingezet, waardoor het ook een kostenbesparing oplevert.

Enthousiaste reacties
De miniconferentie werd bezocht door thuiszorgmedewerkers, apotheekmedewerkers, huisartsen en praktijkondersteuners. Allen reageerden enthousiast op het initiatief van De Friese Wouden en Kring Apotheek De Drie Stellingen. Een thuiszorgmedewerker vertelt:’Als het om wondzorg gaat, heb ik behoefte aan eenduidigheid. Elke wond is weer complex en iedereen gebruikt weer andere materialen. Het wondprotocol is heel duidelijk en makkelijk hanteerbaar, waardoor je precies weet wat je moet doen.’

Kennismaken en ideeën uitwisselen
Naast de presentatie van het wondprotocol en uitleg over het gebruik van wondzorgmaterialen, kregen de aanwezigen ook een korte scholing die werd verzorgd door De Academie van De Friese Wouden. Een mooi moment om met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen. ‘Een goede samenwerking tussen verschillende partijen vind ik erg belangrijk. Je kunt elkaar goed aanvullen en als je samen afspraken maakt over bijvoorbeeld de materialen die je gebruikt, dan voorkom je onnodige verspilling en krijg je meer duidelijkheid,’ aldus één van de aanwezige apothekersassistentes.

Samenwerking met meer zorginstellingen
De miniconferentie vormt een mooi uitgangspunt voor een verdere uitbreiding van de samenwerking. Wilma de Jong, verpleegkundig beleidsadviseur bij De Friese Wouden, legt uit: ’Op dit moment is dit het eerste samenwerkingsverband in de regio op het gebied van wondzorg. Er zijn nu nog maar twee partijen bij betrokken, maar we willen graag ook andere zorggerelateerde instellingen uit gemeente Ooststellingwerf hierbij betrekken. We organiseren dan ook in het najaar opnieuw een conferentie rondom wondzorg waarbij andere instellingen van harte welkom zijn. Daarnaast worden er ook na- en bijscholingen georganiseerd voor de medewerkers van de betrokken organisaties.’
 

|