Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana verkennen samenwerking

Geplaatst op: 4 oktober 2012

Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking in de zorg
Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en de nieuwe fusieorganisatie van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana verkennen momenteel de mogelijkheden tot intensieve samenwerking. Doel is om de kwaliteit en doelmatigheid van de ouderenzorg in Friesland te verbeteren. De inhoud en haalbaarheid van de samenwerking zullen voor het einde van 2012 duidelijk worden op basis van de resultaten van een gezamenlijk onderzoek. Uitgangspositie van de verkenning is dat de drie instellingen en hun dochterondernemingen hun zelfstandige positie en autonomie behouden.

Betere zorg voor Friese ouderen drijfveer achter verkenning samenwerking
De vergrijzing is een grote maatschappelijke uitdaging, de zorgvraag neemt toe en de zorg wordt complexer. Belangrijkste doel van de samenwerking is om de zorg voor ouderen te verbeteren door nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. In de toekomst zullen ouderen die een beroep doen op zorg meer dan nu het geval is thuis worden opgevangen. De opvang van met name kwetsbare ouderen vraagt goede voorzieningen in dorp en buurt en nauwe samenwerking tussen thuiszorg, huisarts, andere eerstelijnsvoorzieningen en het ziekenhuis. Van de samenwerkingspartners vraagt dit hun zorgprocessen beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat goed en snel geholpen kan worden en de patiënt niet verdwaalt in een woud van zorgvoorzieningen. Verder gaat het bij innovatie om het ontwikkelen van nieuwe vormen van ketenzorg in Friesland die voor huisartsen, specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kwalitatief passend zijn en hoogwaardige zorg voor hun oudere patiënten dichter bij huis mogelijk maken. Denk daarbij aan vormen van diagnostiek en behandeling in de wijk of het dorp.

Compleet zorgaanbod voor ouderen

De drie organisaties bieden samen een compleet pakket aan zorg en diensten voor oudere patiënten. De Kwadrantgroep biedt onder meer ouderenzorg (thuis en intramuraal), huishoudelijke hulp, GGZ, hulpmiddelen en maaltijden. De Antonius Zorggroep biedt onder meer ziekenhuiszorg op de locaties Sneek en Emmeloord (Noordoostpolder) en thuiszorg in de regio Zuidwest Friesland. De nieuwe fusieorganisatie van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana combineert ziekenhuiszorg op de locaties Drachten en Dokkum met ouderenzorg (thuis en intramuraal) in Noordoost Friesland.
 

|