De Friese Wouden neemt zorg over in serviceflat Heerenveen

Geplaatst op: 15 oktober 2012

Om ouderen in de serviceflats Heerenhage in Heerenveen en Aldlânstate in Leeuwarden zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, zal een deel van de servicepakketten in de flats per 1 januari 2013 worden overgenomen door  De Friese Wouden en Palet.

Om in de toekomst aan de wensen van de bewoners van de serviceflats te kunnen blijven voldoen, heeft de Stichting Rendant, waartoe de serviceflats behoren,  besloten een deel van het servicepakket (huishoudelijke hulp en verzorging) voor de bewoners anders in te richten en over te dragen aan Palet en De Friese Wouden.

Medewerkers van de afdelingen huishouding en verzorging die werkzaam zijn in Serviceflat Heerenhage komen in dienst bij De Friese Wouden.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Behoeften van ouderen op gebied van zorg en welzijn veranderen hiermee ook. Dit vraagt om een steeds flexibelere inzet van zorg en diensten. Ook in de serviceflats Aldlânstate en Heerenhage groeit de behoefte aan zorg op maat.

Palet en De Friese Wouden
Palet en De Friese Wouden zijn professionele organisaties die hulp en ondersteuning bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunt van beide organisaties is dat de cliënt eigen regie houdt over zijn of haar leven, beslissingen samen worden genomen en gelijkwaardigheid centraal staat. Veel bewoners van Heerenhage nemen nu ook al zorg en diensten af van De Friese Wouden.

De Friese Wouden heeft in Heerenveen al een thuiszorglocatie met diverse kleine wijkteams. De overname van medewerkers en cliënten gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraden. De betrokken medewerkers en cliënten zijn vorige week persoonlijk geïnformeerd over de overgang per 1 januari 2013. De Friese Wouden heet ze van harte welkom!
 

|