Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Start Brûsplak op gebied van dementie

Geplaatst op: 15 oktober 2010

Woensdag 13 oktober 2010 is in Wommels voor Friesland de aftrap gegeven voor het ‘Brûsplak’. Het Brûsplak is een plaats waar ideeën en ervaringen worden uitgewisseld als het gaat om omgaan met mensen met dementie. Zorgorganisaties Palet, De Friese Wouden, Zorggroep Tellens en Theater Veder werken in dit project nauw samen om via innovatieve methoden beter contact te maken met mensen met geheugenproblematiek.

Communiceren met mensen met geheugenproblematiek verloopt vaak moeizaam. Daardoor ontstaat voor hen een groot risico op vereenzaming. Toch zijn er manieren om contact te maken. Theater Veder ontwikkelde een programma onder de naam ‘Verbeelding als werkmethode’, een methode om mensen met dementie te bereiken op een manier die bij hen past en hen respecteert. Vernieuwend aan de Veder-methode is dat deze wordt overgedragen aan mensen in de zorgomgeving van de cliënt.

In Wommels is in dat kader de aftrap gegeven voor het Brûsplak. Een Brûsplak of bruisplek is een bekende term uit de Friese theaterwereld waarbij theatermakers bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen. It Brûsplak in Fryslân heeft diezelfde doelstelling en dan op het gebied van beter contact maken met mensen die kampen met geheugenproblematiek. Medewerkers van Palet, De Friese Wouden en Zorggroep Tellens wisselen vanaf heden tijdens deze bruisplekbijeenkomsten hun ervaringen en resultaten met elkaar uit. “We werken hierin nauw samen en doen sinds 2009 mee aan het 3-jarige project”, vertelt Pieter Groenhof, locatiemanager van Tellens. “We zijn gestart met kleinschalige huiskamer- en theatervoorstellingen in de diverse huizen. Zowel medewerkers als cliënten en familie doen daar aan mee. Het vervolg is dat Theater Veder onze medewerkers vaardigheden leert om zelf op creatieve manieren contact te maken met mensen met dementie. Dan kun je denken aan versjes, gedichtjes, liedjes of door voorwerpen mee te gaan in de belevingswereld van de cliënt op dat moment. We merken dat dit zorgt voor herkenning en dat ze er in positieve zin op reageren. En daar doen we het voor: contact maken met cliënten met geheugenproblematiek en eraan bijdragen dat zij zich prettig voelen.”

Het project in Friesland is één van de 12 projecten in Nederland dat subsidie krijgt van het ministerie van VWS voor de vernieuwende wijze waarop men bezig is met de kwaliteit van zorg aan hun cliënten en het betrekken van familieleden. Het project loopt tot in 2011. Het VUmc/Alzheimercentrum doet wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Veder-methode op zowel cliënten als zorgmedewerkers. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2011 verwacht.
 

|