Stijging vraag naar thuiszorg in de Stellingwerven

Geplaatst op: 19 januari 2006

Inwoners van Weststellingwerf deden gemiddeld vaker een beroep op de thuiszorg in vergelijking met Ooststellingwerf. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens regiomanager Harrie Dijkstra, dat in de oostelijke gemeente door relatief wat meer mantelzorgers, familie en bekenden, hulp wordt geboden. “In ieder geval roepen de mensen uit Ooststellingwerf later onze professionele hulp in. Ze zijn gemiddeld ook wat ouder en krijgen in verhouding meer hulp en vaker meerdere soorten hulp. Bijvoorbeeld naast huishoudelijke verzorging, ook persoonlijke verzorging en verpleging”, aldus Dijkstra.

In sommige gevallen kan worden volstaan met enkele weken hulp van de thuiszorg. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Bij chronische problematiek krijgt men vaak jarenlang ondersteuning. Hierbij valt te denken aan wekelijkse assistentie bij huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn uitschieters. In Wolvega is een cliënt die al 30 jaar geholpen wordt en een inwoonster van Appelscha krijgt al 43 jaar dagelijks hulp van De Friese Wouden en diens voorlopers.

De Friese Wouden verwacht dat de vraag naar thuiszorg ook in 2006 zal blijven toenemen. De belangrijkste verklaring daarvoor is de toenemende vergrijzing van de bevolking. Maar ook worden mensen steeds eerder ontslagen uit ziekenhuizen. In goede samenwerking met andere partijen, zoals huisartsen, kunnen de verpleegkundigen en verzorgden van De Friese Wouden deze cliënten prima thuis helpen.

De Friese Wouden biedt naast thuiszorg ook kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De klantenadviseurs kunnen advies geven over het aanvragen van zorg. Eventueel verzorgen zij voor de cliënt de aanmelding bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, voormalig RIO). De klantenadviseurs zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 088 - 512 70 00. Men kan bellen met vragen of om een vrijblijvende afspraak te maken.

|