Succesvolle toetsing HKZ-certificaat bij De Friese Wouden

Geplaatst op: 19 januari 2010

Op 13 en 14 januari heeft er weer een externe audit plaatsgevonden in het kader van het HKZ-certificaat. De gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen en gelukkig kunnen we meedelen dat we weer een jaar verder kunnen met het certificaat.

Sterke punten, maar ook verbeterpunten.

Natuurlijk was er aandacht voor verbeterpunten, maar op andere punten presteerden we juist weer erg goed.

Enkele verbeterpunten:

  • Het is niet aantoonbaar dat de cliënt (extramuraal) instemt met het zorgplan als deze aangepast wordt. 
  • Er zijn geen meetbare kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld wat cliënttevredenheid betreft. 
  • Acties die genomen zijn naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek van 2008 en de meetweek zijn niet terug te vinden in de jaarplannen

Enkele sterke punten:

  • De kernwaarde ‘aandacht’ is goed ingebed. Medewerkers krijgen de ruimte om hier tijd in te steken en het management organiseert Open Spaces. 
  • Medewerkers en cliënten kunnen meedenken over de nieuwbouw in Berchhiem
  • Functioneringsgesprekken zijn omgezet in ontplooiingsgesprekken

Natuurlijk gaan we met alle verbeterpunten aan de slag, zodat de kwaliteit van onze zorgverlening nog verder verbetert.

Wilt u meer weten over de kwaliteitsnormen van HKZ? Kijk dan op www.hkz.nl.
 

|