Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

De Friese Wouden Helpt – terugblik op twee weken Namibië

Geplaatst op: 23 oktober 2013

Pia Laaning, Irene Akkerman en Aaffiena Visser zijn voor het project De Friese Wouden helpt!,  vertrokken naar Namibië. In de stad Gobabis hebben zij vrijwilligers uit de sloppenwijken geschoold op het gebied van het medische kennis en het signaleren van gezondheidsproblemen. De scholing werkt volgens het principe van train-de-trainer, zodat de vrijwilligers zelfstandig en met voldoende kennis van zaken hun werk in de eigen wijk kunnen voortzetten. Het doel is om regelmatig de kennis op peil te houden en uit te breiden met onderwerpen die de lokale vrijwilligers aandragen. De Friese Wouden helpt! is een initiatief van medewerkers van De Friese Wouden. Onder deze naam helpt De Friese Wouden daar waar mensen in schrijnende situaties leven.

Trainingen
De vrijwilligers zijn leergierig en willen graag weer getraind worden. Met de opgedane kennis kunnen zij hun patiënten uit de sloppenwijk nóg beter verplegen en helpen. Er wordt begonnen met een terugblik op de trainingen van vorig jaar en enkele praktische oefeningen zoals het verbinden van wonden en het behandelen van een bloedneus passeren de revue. Aan de hand van de uitgedeelde hand-outs worden nieuwe onderwerpen  in het Engels besproken en uitgelegd. Er worden vragen gesteld, zaken extra uitgelegd en onderling wordt regelmatig vertaald in het Zuid-Afrikaans en een lokale taal. De trainingen worden afgesloten met het eten van een gezamenlijke maaltijd die klaar is gemaakt door de vrijwilligers in grote potten op open vuren. Vrijwilliger ontvangt een mooi certificaat van De Friese Wouden.

Thuiszorg en wijkbezoek
De sociale verbondenheid en zorg voor elkaar in Epako is groot, gelukkig maar, want de armoede is schrijnend, zonder hulp van anderen redden velen het gewoon niet. Onze vrijwilligers hebben een belangrijke taak in hun eigen wijk. Ze bezoeken patiënten, wassen en verzorgen, verbinden wonden en controleren op medicijngebruik. Indien nodig wordt er geld verzameld voor een taxi, zodat een patiënt  naar het ziekenhuis kan worden vervoerd. Ook in Epako is dus, net als bij De Friese Wouden, sprake van thuiszorg. Heel  belangrijk en onmisbaar.

Pia, Irene en Aaffiena zijn meerdere keren met de vrijwilligers mee geweest  tijdens hun wijkbezoek. Om met eigen ogen te zien onder welke moeilijke omstandigheden zij hun werk doen.  De situatie waarin veel zieken, kinderen en ouderen verkeren is vaak uitgesproken ellendig. En wat is het dan fijn om te zien dat er naar hen wordt omgekeken en dat zij daadwerkelijk geholpen worden. De opgedane kennis van de trainingen van De Friese Wouden Helpt wordt daadwerkelijk in de praktijk toegepast.

Ministry of Health, rugzakjes en verbanddoos
De vrijwilligers zijn verenigd als de Sympathy Care Givers en staan ook als zodanig geregistreerd bij het Ministry of Health van de Namibische overheid. Dat houdt in dat zij, mits er een maandelijkse rapportage is van de werkzaamheden  is, voor hun rugzakjes medicijnen en verbandmiddelen ontvangen om te gebruiken tijdens hun wijkbezoeken. En de rugzakjes kunnen ze weer gratis gevuld worden. Het blijkt dat de zakjes  leeg zijn….maandelijkse terugkoppelingen ontbreken…oorzaak miscommunicatie…

De Friese Wouden Helpt bezoekt samen met twee coördinatoren van de vrijwilligers het Ministry en regelt dat de rapportage weer op orde komt. Er worden afspraken gemaakt en telefoonnummers uitgewisseld, met weet elkaar vanaf nu te vinden. De lege rugzakjes worden verzameld, gewassen en uiteindelijk weer gevuld met verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, paracetamol, handschoenen, onderleggers, condooms etc.  Er is zelfs een extra voorraad voor nieuwe vrijwilligers. Iedereen kan weer aan de slag. Ook wordt de verbanddoos van de school van Light for the Children, een initiatief van een Zuid Afrikaanse dominee, weer goed gevuld door de dames van De Friese Wouden Helpt. Heel  belangrijk, er zijn veel kinderen met wonden en ongelukjes door bijvoorbeeld koken op open vuur en glasscherven die overal liggen.

Tot slot, wat ging goed en wat kon beter
Het waren twee enerverende weken waarbij wederom duidelijk werd dat de hulp van De Friese Wouden Helpt écht werkt.  Dankzij de trainingen gaan de vrijwilligers met nieuwe kennis en vaardigheden op pad om in hun wijk zieken en zwakkeren te verzorgen. Aan enthousiasme en goede wil ontbreekt het niet, een ieder doet wat in zijn/haar vermogen ligt.  De kracht van de herhaling is belangrijk, al vier jaar verzorgt De Friese Wouden Helpt trainingen met bekende en vertrouwde gezichten. Dat gaat dus goed. Wat beter kon, was de opkomst van het aantal vrijwilligers en een stukje zelfredzaamheid.

Omdat één van de coördinatoren een miskraam had gekregen, was de communicatie over de ophanden zijnde trainingen niet optimaal en daardoor de opkomst lager dan voorgaande  jaren. De verwachting is dat volgend jaar de club weer volledig op sterkte is. Ook hadden de lege rugzakjes  al veel eerder gevuld kunnen worden. Gelukkig zijn er nieuwe duidelijke afspraken met het ministerie gemaakt, we hebben goede hoop dat het nu op orde blijft.

|