TinZ, het netwerk Dementie in Friesland

Geplaatst op: 28 december 2009

Sinds 2007 zijn in Friesland zo’n 22 zorgaanbieders bezig met het ontwikkelen van de ketenzorg dementie. Friesland is één van de koplopers die het landelijk dementieprogramma vorm geeft. De activiteiten zijn ondergebracht in TinZ, het netwerk dementie Friesland.
Het blijkt in Friesland, in tegenstelling tot andere delen van het land, heel goed mogelijk om de samenwerking tussen de verschillende partijen te laten prevaleren boven de concurrentie. Deze samenwerking heeft geresulteerd in steunpunten Dementie over de hele provincie. Het belangrijkste doel van het steunpunt is ondersteuning en begeleiding te bieden aan thuiswonende ouderen (en hun naasten) met dementie.

De zorgaanbieders die de ketenzorg aan het ontwikkelen zijn, komen uit de sectoren Thuiszorg, V&V, GGZ en Ziekenhuizen, gesteund door De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, GGD, Provincie en Alzheimer Nederland. De steunpunten maken onderdeel uit van het regionaal actieplan ketenzorg dementie Friesland waarin 22 Friese zorgorganisaties samenwerken.

De casemanager
Vanuit de steunpunten werken inmiddels 14 casemanagers. Zij bezoeken de cliënten en de mantelzorgers thuis. De casemanager biedt hulp op maat: hij begeleidt en ondersteunt de cliënt en de mantelzorger in alle fases van de ziekte. Hij coördineert en bewaakt het zorgtraject en komt in actie wanneer er problemen zijn. De cliënt krijgt een vaste casemanager.
Een multidisciplinair team, dat o.a. bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog, ondersteunen de casemanager bij zijn/haar werkzaamheden. Op deze manier kan de cliënt zo lang mogelijk thuis wonen, zoals hij dat graag wil.

Locaties over de hele provincie
Op 1 maart van dit jaar heeft TinZ in Leeuwarden haar eerste steunpunt geopend. Inmiddels zijn er ook steunpunten in Joure, Burgum, Drachten, Wolvega en Dokkum. In de loop van het nieuwe jaar volgen waarschijnlijk Sneek/Heerenveen en Harlingen/Franeker. Daarmee is het grootste deel van de provincie ‘afgedekt’. Niet alle dementen hebben direct begeleiding nodig, maar met een geschatte 9800 patiënten (2010) is dat toch niet meer dan een magere dekking.

Steunpunt in Burgum
Het steunpunt in Burgum is gevestigd in Berchhiem. Eén daarvan is gevestigd in Berchhiem. Een belangrijk doel is het vroeg signaleren van dementie en het bieden van een goede begeleiding en ondersteuning. De casemanagers, Attie Herder van De Friese Wouden en Jos Geerdink van de GGZ, bieden deze ondersteuning. Bel voor vragen naar het TinZ-steunpunt: 088-512 71 06.

Bron: Kerstbijlage Leeuwarder Courant, 19 december

 

|