Uitbreiding HBO-V leerteams van De Friese Wouden

Geplaatst op: 5 januari 2010

In 2005 ging het eerste HBO-V leerteam dat binnen de thuiszorg opereerde, in Oosterwolde van start. De Friese Wouden lanceerde dit project in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een uniek concept in Nederland, want nog nooit eerder konden HBO-V studenten tijdens hun studie ervaring opdoen binnen de thuiszorg. Inmiddels blijkt dat het een heel succesvol project is: de leerteams van De Friese Wouden worden verder uitgebreid en ook in andere regio’s in Nederland zijn leerteams binnen de thuiszorg opgestart.

Meer leerteams
Het leerteam dat in 2005 in Oosterwolde van start ging, bestaat uit zes HBO-V studenten uit verschillende leerjaren. Zij worden begeleid en ondersteund door een ervaren wijkverpleegkundige. De ouderejaars coördineren, coachen en begeleiden het hele leerteam. Een succesvol en voor de studenten erg leerzaam project, dat nu nog verder wordt uitgebreid. In 2008 is een tweede extramuraal leerteam in Burgum opgezet. Dit team bestaat naast hbo-studenten ook uit mbo-studenten van het Friesland College. De voorbereidingen voor een derde team, dit keer in Drachten, zijn inmiddels in volle gang. 
Trots
Iets wat niet voor mogelijk werd gehouden in de thuiszorg, blijkt nu dus heel goed te werken. De leerteams hebben ons de nodige publiciteit opgeleverd, o.a. in zorg- en onderwijstijdschriften en het imago van De Friese Wouden als stagegever is verbeterd. Onze cliënten zijn ook erg te spreken over de zorg door de studenten. De studenten doen veel ervaring op binnen het leerteam, maar zorgen ook voor nieuwe kennis en kennisuitwisseling. De doelen die we ons in 2005 hebben gesteld, hebben we dan ook ruimschoots behaald. Daar zijn we trots op en geeft ons inspiratie om gewoon door te gaan met deze leerteams.
|