Uitbreiding samenwerking zorgaanbieders Weststellingwerf

Geplaatst op: 12 juli 2006

Honderden inwoners ontvangen dagelijks hulp van verpleeg- en zorgcentrum LindeStede of de zorgcentra van Et Bientwark en van De Friese Wouden. Velen krijgen van de thuiszorg verpleegkundige hulp, verzorgende diensten of assistentie bij het verzorgen van de huishouding. Daarnaast bieden LindeStede en Et Bientwark, behalve zorgverlening, behandeling en verblijf in het zorgcentrum, ook dagverzorging en dagbehandeling voor thuiswonende ouderen.

Door een goede onderlinge samenwerking wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip komen. Een gescheiden situatie is niet gewenst, omdat de hulpverlening die de organisaties bieden elkaar aanvullen. De behandeling die in het verpleegcentrum wordt geboden, dient thuis te worden voortgezet. Afspraken die cliënten met de thuiszorg maken, behoren op de dagverzorging bekend te zijn. Ook worden problemen eerder gesignaleerd en wordt er sneller naar elkaars diensten doorverwezen. Wat de mensen erg prettig vinden, is dat er voor hen één aanspreekpunt is. Door deze aanpak kunnen mensen langer en verantwoord in hun eigen woon- en leefomgeving blijven.

|