Unieke pilot voor Thuiszorg Friese Wouden en NHL van start

Geplaatst op: 26 april 2005

Het leerteam is een unieke pilot voor de Thuiszorg in Nederland, geïnspireerd door leerafdelingen in ziekenhuizen, vertaald naar de situatie van de Thuiszorg en naar de competenties die de HBO-V studenten moeten ontwikkelen. Het leerteam sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkeling in de zorg. Zo is er sprake van een toenemende complexe thuisvraag. Ouderen wonen bijvoorbeeld steeds langer thuis. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de zorg wordt afgestemd op deze veranderende zorgvraag. Het leerteam krijgt vorm bij TFW, regio de Stellingwerven in Oosterwolde en omgeving.

Naar aanleiding van de veranderende zorgvraag is als onderdeel van het leerteam ook opgenomen dat de studenten een bijdrage leveren aan afdelingsoverschrijdende projectresultaten. De projecten waar de studenten een bijdrage aan leveren gaan met name over het profileren van de adviesfunctie van de wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning en advies bij de cliënt thuis. Enkele voorbeelden van deze adviesfunctie zijn Astma/COPD, incontinentie, oncologie, rouwverwerking, medicijngebruik en valpreventie. De HBO-V studenten van het leerteam gaan de komende periode deze adviesfunctie ondersteunen. Daarmee profileren zij de rol en positie als HBO-verpleegkundige binnen de Thuiszorg.

Aan de hand van de resultaten van de pilot wordt besloten over een vervolg.

|