Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Vacature voorzitter en lid cliëntenraad Berchhiem

Geplaatst op: 16 september 2010

Wie helpt mee de belangen van de cliënten van Berchhiem te vertegenwoordigen in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zorg ontvangen van woonzorgcentrum Berchhiem te Burgum. Gemeenschappelijke signalen die de cliëntenraad bereiken, worden met de locatiemanager besproken. Zaken als de kwaliteit van de zorg, de recreatie en voeding kunnen bijvoorbeeld onderwerp van gesprek zijn. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, staat vastgelegd over welke onderwerpen de cliëntenraad adviesrecht heeft.

De leden vergaderen één keer per vier weken. In totaal vergadert de raad tien keer per jaar. De vergaderingen zijn overdag. In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen. De Raad bestaat uit ongeveer acht cliëntenraadsleden.

De Cliëntenraad van Berchhiem is op zoek naareen voorzitter en een algemeen lid

Profielschets voorzitter cliëntenraad Berchhiem

 • U kunt leiding geven aan vergaderingen
 • U hebt affiniteit met de zorg
 • U kunt de gemeenschappelijk belangen van cliënten vertegenwoordigen
 • U bent positief kritisch
 • U hebt oog voor de samenwerkingsrelatie (onderling en met de zorgaanbieder)
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie

De voorzitter wordt o.a. ondersteund door een secretaresse.

Profielschets algemeen lid cliëntenraad Berchhiem

 • U hebt affiniteit met de zorg
 • U kunt de gemeenschappelijk belangen van cliënten vertegenwoordigen
 • U bent positief kritisch
 • U hebt oog voor de samenwerkingsrelatie (onderling en met de zorgaanbieder)
 • U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het werk in de cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Uw onkosten worden uiteraard vergoed. De vergaderingen van de cliëntenraad kenmerken zich door een goede sfeer. Behalve dat het erg zinvol werk is, is het ook belangrijk dat het raadswerk plezier en voldoening geeft.

Hebt u belangstelling, wilt u meer informatie?
Neemt u dan vrijblijvend contact op met Gerrit Smit, voorzitter cliëntenraad, telefoon 0511-462413 of e-mail gerr.smit@wxs.nl. Of u doet een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer achter in de brievenbus van de cliëntenraad (bij de receptie van Berchhiem). Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

|