Verscherpt toezicht IGZ op woonzorgcentra De Friese Wouden komt per direct te vervallen

Geplaatst op: 1 november 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de woonzorglocaties van De Friese Wouden per direct (vrijdag 1 november) opgeheven. Dit op basis van haar (onaangekondigde) bezoek op donderdag 17 oktober aan de locaties Berchhiem (Burgum) en Haersmahiem (Buitenpost), waar De Friese Wouden bij de inspecteurs een goede indruk achterliet.

De IGZ constateerde dat er op het gebied van infectiepreventie géén (zeer) hoge risico’s meer zijn en dat de mogelijkheden voor handhygiëne sterk zijn verbeterd. De inspectie merkte op dat medewerkers vol overgave de nieuwe regels naleven. Er was hard gewerkt, waarbij de IGZ ook meldde dat medewerkers trots waren op alle verbeteracties en aangaven dat het nu makkelijker en plezieriger was in de werkzaamheden.

Met het oordeel van de IGZ komt er een einde aan een inspannende, maar ook leerzame periode, die nu op een positieve manier wordt afgesloten. Tegelijkertijd beseft de organisatie dat hygiëne en infectiepreventie een continu proces is. Ook in de toekomst zal zij alert zijn op dit soort zaken.

Hoewel het management en medewerkers weten dat zij het ten aanzien van het naleven van de hygiëneregels voorheen niet goed voor elkaar hadden, zijn zij gepast trots en blij zijn met het resultaat dat nu is neergezet.

De belangrijkste conclusies uit het bezoekverslag

Doel van de bezoeken was om te beoordelen of de randvoorwaarden, praktijken en processen aangaande inspectiepreventie in voldoende mate zijn verbeterd, in die zin dat er geen hoge en/of zeer hoge risico’s meer aanwezig zijn, zodat het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.

De conclusies:

  1. Op het gebied van infectiepreventie zijn er geen hoge en zeer hoge risico’s meer geconstateerd op de bezochte locaties.
  2. Op de locaties droegen de medewerkers die cliëntgebonden handelingen deden de juiste kleding  en hadden geen hand- en polssieraden. Het viel op dat ook medewerkers zonder cliëntgebonden handelingen geen hand- en polssieraden droegen.
  3. De mogelijkheden voor handhygiëne waren sterk verbeterd.
  4. Er was nu een schoonmaakschema  voor alle cliëntgebonden materialen en apparatuur.
  5. Medewerkers waren trots op alle verbeteracties en gaven aan dat het nu makkelijker en plezieriger was in de werkzaamheden.

Documenten bij deze pagina:

|