Vijfde landelijke groeistudie in Wolvega van start

Geplaatst op: 4 september 2008

Het consultatiebureau in Wolvega start op 9 september als één van de eerste consultatiebureaus met de vijfde landelijke groeistudie. Dit onderzoek van TNO wordt uitgevoerd in samenwerking met het VU Medisch Centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van thuiszorgorganisaties en GGD’en.

In de studie van TNO worden onder andere de lengte en het gewicht van Nederlandse kinderen van nul t/m twintig jaar verzameld. Het onderzoek vindt eens in de tien tot vijftien jaar plaats. Verspreid over Nederland zijn er 53 gemeenten geselecteerd om mee te doen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van De Friese Wouden werkt mee aan het onderzoek. Een deel van de ouders in Weststellingwerf kan binnenkort een oproep verwachten om deel te nemen. Het consultatiebureau van Wolvega gaat de komende weken ouders met kinderen tot vier jaar benaderen om mee te werken aan het onderzoek. De bedoeling is dat in totaal 53 kinderen uit Weststellingwerf meedoen aan het onderzoek. Onder meer hun lengte, gewicht, middenbovenarmomtrek, heupomtrek en taille-omtrek wordt gemeten en hun ouders krijgen een aantal vragen voorgelegd.

Via de landelijke groeistudies wordt sinds 1955 de groei en ontwikkeling van Nederlandse kinderen gevolgd. De laatste studie dateert uit 1997. TNO gebruikt de data om nieuwe groeidiagrammen te maken. Deze worden onder meer op consultatiebureaus, bij GGD’en en in ziekenhuizen gebruikt om te kijken of kinderen goed groeien. Ook worden criteria geformuleerd voor het opsporen van afwijkingen in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kunnen er zo instrumenten ontwikkeld worden die professionals helpen de ontwikkeling van een individueel kind te volgen en te beoordelen. De resultaten maken het voor de overheid mogelijk trends te volgen en waar nodig actie te ondernemen. De resultaten van de Vijfde Landelijke Groeistudie worden eind 2009 verwacht.

|