Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Voltooiing nieuwbouw Hofje 't Suyderhuys

Geplaatst op: 7 augustus 2008
De nieuwbouw bij zorgcentrum ’t Suyderhuys te Surhuisterveen is klaar. Woonzorg Nederland heeft zes koopappartementen, 16 huurwoningen en de bouw van vier groepswoningen voor kleinschalig wonen gerealiseerd. Deze groepswoningen worden door De Friese Wouden gehuurd en zijn bestemd voor bewoners met (toenemende) psychogeriatrische problematiek.

Leidend voor het hele project is de visie op kleinschalig wonen. In iedere groepswoning wonen zes bewoners samen, waarbij huiselijkheid en herkenbaarheid centraal staan. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer. Daarbij wordt er ook gewerkt met een dubbel dagritme. In de praktijk houdt dit in dat de bewoners ’s ochtends een actieve ochtend hebben, ’s middags een langere periode rusten en er een tweede actieve periode plaatsvindt rond en na de avondmaaltijd.

Een vast team van medewerkers voert alle normale huishoudelijke activiteiten samen met de bewoners uit. Boodschappen, koken, licht huishoudelijk werk. Alle zorg wordt gegeven op basis van wat men gewend was te doen, wat men wenst te doen en wat nodig is. In de centrale ruimte (it Doarpshus) is gelegenheid om activiteiten in clubverband te houden.

Op zaterdag 16 augustus kunnen bewoners, omwonenden en medewerkers voor het eerst een kijkje nemen in de nieuwbouw. Twee dagen later beginnen de medewerkers van De Friese Wouden met de voorbereidingen op de verhuizing van de bewoners. De verwachting is dat de eerste bewoners op 1 september over gaan naar hun nieuwe woningen. De officiële opening vindt later dit jaar plaats wanneer de medewerkers en bewoners zich er al een beetje thuis voelen.
|