Vraag naar thuiszorg steeg aanzienlijk in Heerenveen

Geplaatst op: 19 januari 2006

In sommige gevallen kon worden volstaan met enkele weken hulp van de thuiszorg. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Bij chronische problematiek krijgt men vaak jarenlang ondersteuning. Hierbij valt te denken aan wekelijkse assistentie bij huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn uitschieters. In Heerenveen is een cliënt die al 30 jaar dagelijks geholpen werd door De Friese Wouden en diens voorlopers.

De verwachting is dat de vraag naar thuiszorg in Heerenveen ook in 2006 zal blijven toenemen. De belangrijkste verklaring daarvoor is de toenemende vergrijzing van de bevolking. Maar ook worden mensen steeds eerder ontslagen uit het ziekenhuis. In goede samenwerking met het ziekenhuis en met andere partijen, zoals huisartsen, kunnen de verpleegkundigen en verzorgden van De Friese Wouden deze cliënten prima thuis helpen.

De sterke groei van de vraag naar thuiszorg betekende ook een toename van het aantal medewerkers. Het aantal huishoudelijk verzorgenden, verzorgenden en verpleegkundigen nam toe met 85 personen. In totaal werken er nu in de regio Heerenveen 430 medewerkers bij De Friese Wouden. Op fulltimebasis betekent dit een toename van ruim veertig banen.

De Friese Wouden biedt naast thuiszorg ook kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De klantenadviseurs kunnen advies geven over het aanvragen van zorg. Eventueel verzorgen zij voor de cliënt de aanmelding bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, voormalig RIO). De klantenadviseurs zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 088 512 70 00. Men kan bellen met vragen of om een vrijblijvende afspraak te maken.

|