Waardevolle herdenkings- bijeenkomst in Brugchelencamp

Geplaatst op: 31 januari 2013

Donderdagavond 24 januari zijn de bewoners die in woonzorgcentrum Brugchelencamp in het jaar 2012 zijn overleden herdacht. Veel familieleden en belangstellenden kwamen op deze bijeenkomst af. Gerry Kasper (geestelijk verzorger De Friese Wouden) leidde de bijeenkomst. De werkgroep bestaande uit personeel van Brugchelencamp heeft samen met Gerry Kasper de liturgie voorbereid.

Er werden gedichten voorgedragen, er was samenzang en pianist Bauke Hoekstra verzorgde samen met violist Sander Prins het muzikale gedeelte. Deze combinatie van piano en viool was een lust om naar te luisteren. Tijdens het rozenritueel werden de namen van de overledenen nog eenmaal genoemd en mocht een familielid een roos in de vaas plaatsen.

Na afloop kregen de familieleden een steentje mee naar huis, waarop de naam van hun dierbare stond geschreven. Deze steentjes waren verwerkt in de liturgische bloemstukken gemaakt door Gonda Volbeda.

Na de bijeenkomst was er gelegenheid voor ontmoeting in informele sfeer. De familieleden hebben de bijeenkomst als zeer waardevol ervaren.

|