Week van de jeugdzorg: grabbelen op consultatiebureau

Geplaatst op: 30 november 2006
Friesland wil met de landelijke week voor de jeugdzorg aandacht vestigen op de brede jeugdzorg. Hiermee wordt het brede scala aan professionals en instellingen bedoeld die meewerken aan het verbeteren van de opgroei-, opvoed- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd. Van preventie tot zorg. De Jeugdgezondheidszorg van De Friese Wouden richt zich op de ouders/verzorgers van kinderen tussen de 0 en 4 jaar en natuurlijk de kinderen zelf. Naast het consultatiebureau biedt TFW ook opvoedingsondersteuning, cursussen en themabijeenkomsten voor deze doelgroep.
|