Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bedreiging of kans?

Geplaatst op: 4 oktober 2004

De middag – in Verpleeghuis en Behandelcentrum Anna Schotanus in Heerenveen - staat onder leiding van Aize Bouma. Hij is twintig jaar werkzaam geweest in de actieve journalistiek voor uiteenlopende media (o.a. NOS Met het oog op morgen, NCRV Hier & Nu, Tros Aktua Radio, en Trouw).

Zorgnet Friesland Oost is een samenwerkingsverband van diverse instellingen op het terrein van verzorging en verpleging in de regio Zuid Oost Friesland. Met het debat wil het Zorgnet haar lidinstellingen handvatten geven om te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen rondom deze wet.

|