Woonzorgcentra organiseren herdenkingsbijeenkomsten

Geplaatst op: 11 januari 2013

Eind januari/begin februari organiseren zowel woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost als woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen een herdenkingsbijeenkomst. Er wordt dan stilgestaan bij bewoners en cliënten van Haersmahiem en Brugchelencamp die in 2012 zijn overleden.

Beide woonzorgcentra van De Friese Wouden organiseerden al eerder zo’n herdenkingsbijeenkomst. Volgens Sietske Leen, locatiemanager van Brugchelencamp, bleek er onder medewerkers en cliënten een grote behoefte te zijn om gezamenlijk aandacht te besteden aan overleden bewoners en cliënten. ‘Het is belangrijk dat er binnen Brugchelencamp ruimte is om aan zo’n wens te voldoen en vorig jaar bleek al dat de bijeenkomst zeer op prijs werd gesteld,’ vertelt Sietske.

Tijdens zo’n bijeenkomst worden de namen van de overledenen opgenoemd en worden er een paar woorden ter overdenking gesproken. Aafke Kamminga, locatiemanager van Haersmahiem, vertelt: ‘Het is een korte, eenvoudige bijeenkomst, waar naast medewerkers en bewoners ook familieleden van de overledenen aanwezig zijn. We hopen dat we met deze middag eraan kunnen bijdragen dat mensen een moeilijke periode kunnen afsluiten.’

De herdenkingsbijeenkomst vindt in Brugchelencamp plaats op zondagavond 24 januari en in Haersmahiem op zondagmiddag 3 februari.
 

|