Zalm: Inzet bijstandsgerechtigden als huishoudelijke hulp

Geplaatst op: 18 mei 2004

Minister Zalm degradeert de huishoudelijke zorg tot stofzuigen en ramen lappen. Huishoudelijk verzorgenden zijn een groot gedeelte van hun tijd bezig met het onderhouden van sociaal contact en het letten op de gezondheid van hun cliënten. Dat kan niet iedereen, daar is een degelijke opleiding voor nodig.” Van Pijpen vindt het verder “ronduit belachelijk” dat de minister bijstandsgerechtigden voor dit zware werk wil inzetten, zonder dat ze er een cent extra voor terug zien. “Volwaardig werk moet ook volwaardig worden beloond. Wat de minister doet is het vernietigen van waardevolle werkgelegenheid. De huishoudelijke zorg die een huishoudelijk verzorgende biedt, is van een geheel andere orde dan van een gewone schoonmaker, laat staan van een bijstandsgerechtigde die tegen zijn zin huishoudelijke zorg bij een kwetsbare oudere moet gaan verlenen.”

Als de Tweede Kamer instemt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dan worden vanaf 2006 gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijke zorgverlening. Nu wordt dat nog via de AWBZ en door beroepskrachten in dienst van de thuiszorg uitgevoerd. ABVAKABO FNV verzet zich fel tegen de komst van de WMO: “De invoering van de WMO kan leiden tot het verlies van tienduizenden banen. Daarmee gaat niet alleen veel kwaliteit verloren, maar ook werkgelegenheid voor een kwetsbare groep. Voor veel vrouwen betekent werk in de huishoudelijke zorg dé opstap van een uitkeringssituatie naar de arbeidmarkt.”

ABVAKABO FNV start binnenkort onder het motto “laat je niet wegpoetsen” een campagne over de gevolgen van de WMO voor de werknemers in de thuiszorg.

|