Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Zin in een uitdagende stage in de thuiszorg?

Geplaatst op: 29 november 2010

Het HBO-v leerteam
Elk team bestaat uit zes studenten, waarvan twee studenten in de laatste fase van hun opleiding zitten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de coördinatie van de cliëntenzorg en hun team. Ze begeleiden en coachen daarnaast de andere teamleden. In het laatste deel van hun stage ligt de aandacht op hun afstudeeronderzoek. Een ervaren wijkverpleegkundige van De Friese Wouden begeleidt en coacht het team.

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor een eigen cliëntenbestand. De cliënten voeren zelfstandig de zorgverlening uit bij hun cliënten. Als je vaardig genoeg bent, mag je zelfs alleen op route. Jouw verpleegtechnische vaardigheden toetsen we vooraf aan de hand van ons eigen BIG-protocol.

Wat leer je tijdens je stage in het HBO-V leerteam?
Als ouderejaarsstudent in het HBO-V leerteam doe je ervaring op met de volgende zaken:
• Zelfstandig op route en onder begeleiding op route
• Coördineren van de cliëntenzorg
• Coördineren van het verpleegkundig leerteam
• Begeleiden en coachen van de studenten van taxonomieniveau 1 en 2
• Werken aan P-taken (individueel en gezamenlijk)
• Participeren in projecten (ontwikkelen en presenteren)
• Rol in cliëntenoverleg, verpleegkundig overleg, teamoverleg en multidisciplinair overleg (voorzitten en notuleren)
• Bijwonen van intervisiebijeenkomsten (voorzitten en notuleren)

Wat zijn belangrijke eigenschappen?
• Flexibel zijn
• In teamverband kunnen werken
• Durf hebben
• Creatief zijn
• Ondernemend zijn

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk per e-mail naar Joke van Opzeeland, via joke.van.opzeeland@friesewouden.nl.


 

|