Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Zorg in Beeld draait!

Geplaatst op: 16 juni 2008
Op 25 juni wordt het officiële startschot gegeven voor het project Zorg in Beeld. In totaal 40 cliënten van Talant en De Friese Wouden gaan vanaf dat moment op een innovatieve manier met elkaar, met familie en met een zorgcentrale communiceren. Zij maken daarbij gebruik van een beeld- en luisterverbinding, die zeer gemakkelijk te bedienen is.

Cliënten van Talant en De Friese Wouden gaan 24 uur per dag via dit moderne systeem contact leggen met zorgverleners, familieleden en met elkaar. Ook kunnen in de toekomst services als een ‘goedemorgenservice’, informatie over cursussen en diensten en verschillende technische hulpmiddelen aan het pakket worden toegevoegd. Het systeem is ontwikkeld door het ICT bedrijf Simac.

Beeldcommunicatie is een moderne aanvulling op het reeds bestaande dienstenpakket van de zorgverleners. Bij de start van het project kunnen deelnemers zonder kosten meedoen. Zij krijgen een beeldscherm in huis en met behulp van aanraakknoppen op het scherm is het mogelijk om 24 uur per dag contact te maken met een zorgpost, maar ook met familie en vrienden. Het systeem is afgeschermd zodat van buitenaf geen contact kan worden gemaakt.

Eén van de doelen van het project Zorg in Beeld is dat de cliënten veilig en met professionele ondersteuning langer thuis, in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De verwachting dat mensen minder snel in een sociaal isolement raken vinden de participerende instellingen hierbij van groot belang.

Zorg in Beeld past goed bij het doel van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het maakt het mogelijk dat mensen die hulp nodig hebben op een moderne manier keuzes kunnen maken en zich staande weten te houden in de samenleving. Dat past in de visie van De Friese Wouden en Talant. Daarom gaan zij samen met de gemeente Heerenveen Zorg in Beeld tot een succes maken.
|