Onderwerpen Parkinson Café Burgum bekend

Geplaatst op: 3 januari 2014

Parkinson Café Burgum is een informele ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Het biedt hen de gelegenheid met anderen te praten die hun ervaringen begrijpen en kunnen delen. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een onderwerp, de ene keer informatief, een andere keer staat de ontspanning centraal.

Gratis deelname

Deelname aan het Parkinson Café is vrijblijvend en gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor genuttigde consumpties. Opgave is niet nodig.

Waar en wanneer

Iedere 1e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst, met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus. Het café vindt plaats in Werf8, Mr. WMO van Veenweg 8 in Burgum. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en eindigen rond 16.30 uur, de zaal is open vanaf 14.15 uur.

Onderwerpen 2014:

4 februari – Houd het op de been! Valpreventie voor iedereen…
Jaarlijks eindigt een val in en om het huis voor ruim 45.000 senioren in een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Toch kan een val, of in ieder geval ernstig letsel als gevolg hiervan, voorkomen worden. Wilt u weten hoe? Of wilt u weten hoe het met uw eigen balans gesteld is? Kom dan naar deze bijeenkomst, die ook interessant is voor diegenen die geen Parkinson hebben.

4 maart -  Parkinson dagbehandeling Bornia Herne
Dagbehandeling is voor mensen die thuis wonen en één of meerder dagen per week behandeling, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. De behandeling is erop gericht u thuis, in uw eigen omgeving, zo goed mogelijk te laten functioneren. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer verteld over de dagbehandeling van Bornia Herne, waar een dagbehandeling voor mensen met Parkinson is opgericht.

1 april – Salsadansen
Mensen met de ziekte van Parkinson blijken opmerkelijk goed te kunnen salsa-dansen. Misschien heeft het te maken met het ritme, waaraan het lichaam bijna automatisch gehoorzaamt. Wilt u ervaren of uw lichaam ook gehoorzaamt aan de klanken van deze opzwepende muziek? Kom dan naar deze bijeenkomst, onder leiding van Mirjam Klip.

6 mei – TINZ, casemanagement bij dementie
Dementie is de verzamelnaam voor stoornissen waarbij bepaalde verstandelijke vermogens achteruit gaan, vaak beginnend met geheugenproblematiek. Dementie is geen ziekte op zich, maar een combinatie van ziekteverschijnselen die bij zo’n 50 ziektes voor kunnen komen. De casemanagers van TINZ kunnen helpen bij de ondersteuning van mensen die te maken krijgen met dementie en hun mantelzorgers. Attie Herder, zelf casemanager, vertelt in deze bijeenkomst over TINZ en haar werkzaamheden.

3 juni – Gezellige middag
Met de zomervakantie voor de deur is het tijd voor een middag waar het onderlinge contact en de gezelligheid voorop staan. U komt toch zeker ook gezellig even langs?

|