Organisaties slaan handen in elkaar tijdens kick-off over Niet toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Geplaatst op: 10 juli 2015

Hoe kunnen we gezondheids- en welzijnsproblemen in wijken en buurten van Wolvega het beste signaleren, aanpakken en oplossen? Op welke manier kunnen we mensen met een chronische ziekte en problemen rondom leefstijl vroegtijdig helpen? De aanpak op deze kernvragen wordt uitgevoerd door niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Dit is wijkverpleging gericht op signalering en preventie voor groepen inwoners van Wolvega.

De wijkverpleegkundige kan dit natuurlijk niet alleen. Zij zoekt naar verbindingen en werkt hierbij nauw samen met bijvoorbeeld het gebiedsteam van de gemeente, de huisarts, de maatschappelijk werker,  de welzijnswerker of fysiotherapeuten.

Op woensdag 1 juli zijn deze betrokken partijen tijdens een kick-off met elkaar in gesprek gegaan. De kick-off startte met presentaties door Baukje Ouderkerken regiomanager bij De Friese Wouden, Gert Jan Schuinder, zorginhoudelijk adviseur bij de Friesland Zorgverzekeraar en Joris de Moel, beleidsmedewerker WMO bij de gemeente Weststellingwerf. Vervolgens hebben de aanwezigen samen nagedacht over de kernvragen die spelen in Wolvega. Uit de brainstorm de volgende ideeën gekomen: opstarten van een sociale dagopvang, een activiteitenkalender in de vorm van een app op de mobiele telefoon en het organiseren van beweegprojecten.

Toelichting op Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg wordt ingezet op vijf thema’s
Voor de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg is in 2015 in de provincie Friesland geld beschikbaar gesteld door het rijk, welke verdeeld wordt door de Friesland Zorgverzekeraar (de zorginkopende partij). In overeenstemming met gemeenten en zorgaanbieders is voor Friesland de keuze gemaakt om deze gelden selectief in te zetten op 5 thema’s: Achtergrondkenmerken, chronisch zieken, psychosociale zorg, leefstijl en aantal medische contacten.

De Friesland Zorgverzekeraar heeft onderzoek gedaan naar ‘probleemzones’ in Friesland. Wolvega heeft één zogeheten ‘probleemzone’ met de thema’s chronisch zieken en leefstijl. Voor deze ‘probleemzone’ is een plan van aanpak geschreven. De wijkverpleegkundigen gaan de komende periode uitvoering geven aan de ideeën die staan beschreven in dit plan van aanpak.

 

|