Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Dementia Care Mapping (DCM)

Zorgorganisatie De Friese Wouden kwam in 2005 voor het eerst in aanraking met DCM (Dementia Care Mapping) tijdens een werkbezoek aan Denemarken. De Friese Wouden was overtuigd van de meerwaarde van DCM voor haar cliënten en medewerkers. Daarop besloot de organisatie om DCM naar Nederland te halen. De Friese Wouden is tot januari 2018 licentiehouder geweest voor DCM in Nederland, waarna het is overgedragen aan Aukje Post van Menske. De Friese Wouden blijft DCM als belangrijke instrument in de persoonsgerichte zorg inzetten.

Wat is DCM?

Dementia Care Mapping (DCM) is een intensieve observatiemethode én een proces. De observatie brengt het welbevinden van mensen met dementie in kaart. Het proces zorgt voor een continue verbetering van de kwaliteit van zorg aan deze mensen.

Persoonsgerichte zorg

Het uitgangspunt van DCM is persoonsgerichte zorg. Bij mensen met dementie gaan cognitieve (leer)vermogens achteruit, maar emoties blijven in stand. Mensen met dementie zijn gevoelig voor omgeving, sfeer en de manier waarop ze benaderd worden. Persoonsgerichte zorg gaat uit van vijf psychologische behoeftes van mensen met dementie:

  • Comfort 
  • Identiteit
  • Bezigheid 
  • Gehechtheid 
  • Erbij horen

Het helpt mensen zich ontspannen, veilig, gewaardeerd en nuttig te voelen als hierin wordt voorzien. Persoonsgerichte zorg voorziet in deze behoeftes. Hierdoor is het mogelijk voor mensen met dementie om zichzelf te zijn. Zo wordt het persoon-zijn (iemand zijn in relatie tot anderen) in stand gehouden.