Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Reisverslag Gobabis februari 2015

Pia Laaning en Irene Emmens zijn weer terug van hun reis naar Gobabis, de zustergemeente van de gemeente Smallingerland in Namibië. Ze hebben zich eind februari een week lang ingezet om vrijwilligers uit de sloppenwijk  Epako medisch te trainen en te ondersteunen. Er is veel werk verricht.

Het bezoek stond ook  in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van de huidige vorm van hulpverlening. Gelukkig komt er iets nieuws voor in de plaats, want ‘De Friese Wouden Helpt’ blijft Gobabis ondersteunen. Hieronder volgt een kort verslag van het afscheidsbezoek en een doorkijkje richting het vervolg.

Resultaten van het ‘train-de-trainer’ programma
De groep vaste vrijwilligers telt nu 15 personen, waarvan Susanna de manager is.  Zij stuurt aan en is verantwoordelijk  voor de (keurig op orde gehouden) administratie. Ook heeft ze, met behulp van de handouts van ‘De Friese Wouden Helpt’, twee nieuwe groepen getraind. In totaal zijn er nu 34 vrijwilligers actief. Het principe van ‘train-de-trainer’ werkt!

Rond de 150 patiënten uit de sloppenwijk worden voorzien van eenvoudige medische hulp en medicijnen. Omdat er geen geld is voor vervoer naar het ziekenhuis, zijn de vrijwilligers in Epako onmisbaar en van groot belang voor de bewoners van de wijk.

Afscheid nemen en afronden
Het afscheid nemen gebeurde met het uitdelen van certificaten en een heerlijke voedzame maaltijd. De certificaten zijn belangrijk, het is voor de vrijwilligers een mooie aanvulling op hun CV bij het zoeken naar een baan.

Dankzij de medische trainingen van ‘De Friese Wouden Helpt’ kunnen de vrijwilligers zich nu grotendeels zelfstandig redden.  Dat was ons doel! Er is een situatie ontstaan waarbij zij elkaar trainen, ondersteunen en helpen. Belangrijk is wel dat er een medisch aanspreekpunt blijft, bij voorkeur vanuit Gobabis zelf. Pia en Irene hebben verpleegkundige Jacky, werkzaam in het ziekenhuis van Gobabis, bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Het vervolg: het Old Age Home in Epako
In de sloppenwijk Epako staat het Old Age Home, een verzorgingshuis en woonlocatie voor ouderen. De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland (WOS) wil samen met Gobabis van dit verzorgingshuis een toonaangevende, centrale  instelling in de wijk te maken. Het moet een plek worden waar ouderen wonen, die eventueel verpleegd en verzorgd kunnen worden. Maar ook de bewoners van de wijk moeten er naar toe kunnen voor medische behandelingen en vragen. In feite een multifunctioneel centrum, waar ook de groep vrijwilligers terecht kan voor verdere training en ondersteuning. De WOS heeft de commissie van ‘De Friese Wouden Helpt’ gevraagd een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van het verzorgingshuis. De WOS en ‘De Friese Wouden Helpt’ laten dit najaar twee HBO-stagiaires gedurende vier tot zes maanden ter plekke de situatie in kaart brengen.  Zij gaan de plaatselijke ambtenaren helpen in het opzetten van een verpleegkundig plan en een businessplan. ‘De Friese Wouden Helpt’ en de WOS zullen de stagiaires ondersteunen en begeleiden. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bepaalt ‘De Friese Wouden Helpt’ op welke wijze een verdere invulling wordt gegeven aan activiteiten in Gobabis.