Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Stichting Sajith in Sri Lanka

 Via de Stichting Sajith biedt De Friese Wouden Helpt steun aan de allerarmsten. De hulp is vooral gericht op kleinschalige projecten zoals het verschaffen  van voedselpakketten en het leveren van schoolbenodigdheden. Ymkje onderhoudt goede contacten met de plaatselijke bevolking, zodat zij ervan verzekerd is dat het geld goed besteed wordt. In 2011 zijn onderstaande verhalen gerealiseerd:

Anushika
Anushika is een meisje van ruim 1 jaar. Ze is doof geboren en bij nader onderzoek bleek dat ze waarschijnlijk met gehoorapparaatjes toch wat zou kunnen horen. Toen werden we door onze contactpersoon benaderd omdat de ouders van Anushika dit niet kunnen betalen. De gehoorapparaatjes heeft ze in september 2010 gekregen en we hebben het gezin in oktober ontmoet. Toen hoorden we dat ze maandelijks naar het ziekenhuis moest voor controles. Dit kost 10.000 rupees. Dit is rond de €66,- in Sri Lanka is dat enorm veel geld. We hebben toen toegezegd dat we zouden helpen als er het geld voor bij elkaar konden krijgen. De prognose was toen dat ze een jaar lang maandelijks naar het ziekenhuis moet voor therapie.

Dinuka
Dinuka is een jongentje van nu anderhalf jaar. Bea en ik hebben kennisgemaakt met zijn moeder en broertje. Hij heeft ook nog een zusje maar die wordt in een “pleeggezin” opgevoed omdat zijn ouders haar niet kunnen onderhouden. Dinuka is geboren met een hazenlip en een open gehemelte. Hij wordt hieraan geopereerd als hij 3 jaar is. Wij vonden dit erg laat maar hij heeft ook een gaatje in zijn hart, waarschijnlijk is dat de reden dat het niet eerder wordt gedaan. Nu moet hij versterkende voeding hebben. Voor de ouders is het moeilijk om dit te betalen want dit kost 14.000 rupees. Dit is rond de €92,-. De moeder probeert zoveel mogelijk mee te werken maar niet iedereen wil op Dinuka passen. Ook aan dit gezin hebben we toegezegd dat we zullen helpen als we het geld bij elkaar krijgen.

We bouwen een huis voor de familie Lal Fernandos
Ze wonen in een zeer oud houten huisje. Bea en ik hebben het huisje bekeken maar ik durfde bijna niet naar binnen. In Nederland zou het onbewoonbaar zijn verklaard. Het was niet meer schoon en opgeruimd te houden.  De gaten zaten in het huis. Het gezin heeft 4 kinderen waarvan 2 op een internaat zitten omdat de ouders de kinderen niet kunnen onderhouden. De vader werkt als conciërge op een school, de moeder is niet in staat om te werken. Haar gezondheid laat dit niet toe. Het huis hebben we in gedeeltes gebouwd. Het geld van de Friese Wouden helpt wordt gebruikt voor de ramen. Tijdens ons bezoek kwamen we erachter dat er geen toilet was. Bij na vraag bleek dat ze daarvoor naar de buren moesten. Hiervoor hebben we ook geld gekregen van de Friese Wouden Helpt. De opdracht om te starten met het bouwen van het toilet en het maken van de ramen is op 4 maart gegeven.