Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Dit is De Friese Wouden

Bij De Friese Wouden geloven we in de kracht van mensen; iedereen is van waarde. We kijken samen naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven, hoe en waar u wilt.

Wij onderscheiden ons door een totaalpakket aan zorg en deskundigheid te bieden; van huishoudelijke hulp tot wijkverpleging en van ondersteuning bij dementie tot complexe zorg. Wij zijn thuis in de beste zorg en u bent op uw plek bij De Friese Wouden; in uw eigen huis, in één van onze appartementen of in onze woonzorgcentra.

Zorgprofessionals

Onze zorgprofessionals hebben expertise op het gebied van dementie, chronische aandoeningen, de zorg voor kwetsbare ouderen, palliatieve zorg en preventie van zorg. Door de inzet van nieuwe technologie maken we het mogelijk om op ieder moment en op iedere plek te kunnen communiceren met cliënten, mantelzorgers en met collega’s. Kleinschalige, zelforganiserende zorgteams die geworteld zijn in de wijk of de buurt zijn de basis van onze aanpak. Onze medewerkers zijn thuis in de beste zorg.

Zorg dichtbij

Mensen zijn actief en willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. De Friese Wouden zet zich in om dat mogelijk te maken voor cliënten die zorg, begeleiding of behandeling nodig hebben. Daarvoor leveren wij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. En lukt het thuis wonen niet meer, dan heeft De Friese Wouden woonzorgcentra in Burgum, Surhuisterveen en Buitenpost.

Wij leveren een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van de gemeenschap te zijn en inwoners met elkaar te verbinden. Hierbij trekken we samen op met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, huisartsen en andere zorgprofessionals, dorpsbelangen en plaatselijke ondernemers.

Sociale benadering

De sociale benadering is ons uitgangspunt. Wij hebben meer oog voor de mogelijkheden dan voor de onmogelijkheden. Niet uw ziekte staat centraal, maar vooral het in stand houden van uw sociale leven en mentaal welbevinden. Samen kijken we naar wat voor u belangrijk is. Zo willen we van betekenis zijn als u te maken heeft met ziekte of beperkingen. Soms op de achtergrond, als het nodig is met intensieve begeleiding of in de verzorgende rol.