Missie

De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap te zijn én inwoners met elkaar te verbinden.

Wij zijn er voor alle inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. In iedere fase van het leven. Daarvoor leveren wij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen.

Hierbij trekken we samen op. Dat doen wij met mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en organisaties.

Wij geloven sterk in de kracht van ieder mens, in wederkerigheid, waarbij iedereen in de samenleving van waarde is.