Klachten en privacy

Heeft u een klacht over De Friese Wouden? Blijf er niet mee zitten. Wij horen graag wat u van ons vindt. Uw opmerkingen zorgen ervoor dat De Friese Wouden de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening kan verbeteren. Samen werken we aan goede zorg.

Het is belangrijk om eerst uw probleem te bespreken met de persoon die het aangaat. Of u neemt contact op met de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt terecht bij de klachtenbemiddelaar. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden. Dit doet ze door te overleggen en te bemiddelen met de persoon waar uw klacht over gaat. De klachtenbemiddelaar kunt u bereiken op 06 304 625 23, of mail naar klachtenbemiddeling@friesewouden.nl. U kunt ook een brief sturen naar De Friese Wouden, Postbus 181, 9200 AD Drachten of gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Klachtencommissie

Mocht u er onverhoopt ook met de klachtenbemiddelaar niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en spreekt daarna een oordeel uit. Stuur uw klacht in een gesloten envelop naar: Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 87, 8470 AB Wolvega.

Vul uw gegevens in om uw klacht in te dienen. Wij nemen binnen 1 week contact met u op.

1234 AB