De KwadrantGroep

De Friese Wouden is onderdeel van de KwadrantGroep. Dat is een overkoepelende organisatie van verschillende stichtingen en bedrijven. Al die organisaties hebben hun eigen merk en strategie. De KwadrantGroep werkt aan de ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn en verleent diensten op het gebied van extramurale en intramurale zorg. Het doel is om mensen met beperkingen te ondersteunen. Om ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Of thuis te laten wonen zodra het weer kan. Zo hoopt de KwadrantGroep dat mensen volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Bij de KwadrantGroep werken zo’n 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwillgers. 

Juridische fusie zorgbedrijven

De zorgbedrijven van de KwadrantGroep zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd tot één stichting: Stichting Kwadrantgroep.

De KwadrantGroep bestond daarvoor uit meerdere stichtingen en vennootschappen, waaronder Palet, Pasana en De Friese Wouden. Met de juridische fusie zijn de stichtingen en vennootschappen anders gegroepeerd. Het is vooral een administratieve aangelegenheid. De nieuwe juridische structuur brengt meer eenvoud, slagkracht en flexibiliteit. 

Per 1 november 2016 is Pasana verder gegaan onder de naam Elkander.