Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Palet

Altijd in de buurt!
In steeds meer dorpen en wijken zijn kleinschalige wijkzorgcentra en zorgsteunpunten die gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Palet biedt vanuit die vestigingen de zorg en dienstverlening aan ouderen in de wijk of het dorp.

Het zorgaanbod van Palet is breed: van thuiszorg tot langdurige intensieve verzorging, verpleging en multidisciplinaire behandeling. Alleen specialistische zorgvoorzieningen, zoals het Verpleeghotel, het Hospice en het nog te bouwen Centrum voor Intensieve Zorg worden ‘bovenwijks’ aangeboden. DienstenPalet biedt een groot aanbod aan diensten waar u gebruik van kunt maken.

www.paletgroep.nl