Roelof Jonkers jurylid in de Raad van 200 van De Friesland zorgverzekeraar

Geplaatst op: 18 augustus 2015

Raad van 200 is compleet

De Raad van 200 is een feit. Deze jury gaat ideeën beoordelen en bepaalt zo welke een financiële stimulans krijgen van De Friesland Zorgverzekeraar. De Raad van 200 is in het leven geroepen in het kader van het 200 jarig bestaan van De Friesland Zorgverzekeraar. 

De Friesland 200 
De Friesland gebruikt het 200 jarig jubileum om samen positieve veranderingen op gang te brengen. Veranderingen die iets blijvends achterlaten in de provincie. De Friesland roept iedereen op om met ideeën hiervoor te komen. Ideeën waarmee een verandering op gang wordt gebracht op het gebied van kwaliteit van leven, gezondheid, cultuur en samenleving. Als je idee door de Raad van 200 wordt uitgekozen of op internet de meeste stemmen krijgen, ontvang je maximaal € 5.000,- voor het uitvoeren van je idee.   

Prominenten in raad van 200 
Via onder andere social media zijn belangstellenden voor de raad opgeroepen zitting te nemen in dit gezelschap, dat bestaat uit klanten, niet-verzekerden bij De Friesland, prominenten, relaties en medewerkers van De Friesland. Onder de prominenten meldden zich onder andere Roelof Jonkers (bestuursvoorzitter Kwadrantgroep), Sjoerd Galema (bestuurder VNO NCW) en Joop Atsma (lid Eerste Kamer) zich aan voor de raad. 

Via een speciaal stemsysteem op internet gaan ze in een paar ronden ideeën van inzenders beoordelen.

Grote betrokkenheid bij zorg en welzijn 
Een veel gelezen argument in de motivaties voor het aanmelden bij de Raad van 200 is ‘een bijdrage willen leveren om zorg en welzijn in deze uitdagende tijd op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.’ 

|