Algemene voorwaarden

Gelding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle particuliere diensten van De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp.

Diensten
De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp treedt op als bemiddelaar tussen u (opdrachtgever) en de handige huishulp. De handige huishulp zal rechtstreeks gaan werken voor u als opdrachtgever. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp heeft daarbij een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het (nalatig) handelen van een handige huishulp. U kunt als opdrachtgever gebruik maken van het een persoonlijke website van De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp.

Tarieven en betaling
Binnen 14 dagen na afloop van de periode staat de factuur voor u klaar op uw persoonlijke website (of u ontvangt dit via de post indien u dit bij aanmelding heeft aangegeven). U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen aan uw handige huishulp. Indien de factuur niet klopt, dan kunt u dit aangeven bij uw handige huishulp. De factuur kan, na overleg met de handige huishulp, gewijzigd worden.

Veertien dagen na factuurdatum worden de kosten voor het gebruik van de systemen en de bemiddeling, afhankelijk van de door u gemaakte keuze (€ 1,55 of € 2,55 per uur), middels automatische incasso van uw bank/girorekening afgeschreven. De factuur wordt uiterlijk 14 dagen na afloop van de perioed op uw persoonlijke website geplaatst. Automatisch incasso is een verplichting en u dient hiervoor het incassoformulier in te vullen.

Bemiddeling
De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp draagt zorg voor de eerste bemiddeling. Indien de aangewezen handige huishulp niet bevalt tijdens de kennismaking, dan dient u dat binnen 14 dagen bij De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp te melden.

Indexering
Jaarlijks zullen de tarieven op basis van de CBS-loonindex worden geïndexeerd. Voor het eerst ingaande op 1 januari 2017.

Aansprakelijkheid  
De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het (nalatig) handelen van de handige huishulp.

U bent als opdrachtgever, samen met de handige huishulp, verantwoordelijk voor het geleverde aantal uren handige huishulp. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp voorziet u, op basis van de geregistreerde uren door de handige huishulp, van een overzicht van het te betalen bedrag aan de handige huishulp. Tevens ontvangt u via uw persoonlijke website, op basis van deze uren, een factuur. U bent verantwoordelijk voor de betaling aan de handige huishulp.

Privacy
De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp gebruikt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de uitvoering van de genoemde diensten en is in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten
Klachten kunt u melden bij De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp zal in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de handige huishulp. Indien De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp twee klachten heeft ontvangen over een handige huishulp, dan zal de huishoudelijke hulp niet meer worden ingezet.

Afspraken
De handige huishulp stelt de opdrachtgever, behoudens overmacht, minimaal 24 uren van te voren op de hoogte als een werkafspraak onverhoopt niet kan doorgaan en/of op een ander moment moet plaatsvinden. De opdrachtgever is tot hetzelfde verplicht. Indien de opdrachtgever de termijn van 24 uren niet in acht neemt, wordt de afgesproken dienstverlening wel in rekening gebracht.

Opzegging overeenkomst
De opdrachtgever en de handige huishulp mogen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één maand.