Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Afspraken maken met de handige huishulp

Contract tussen u en de handige huishulp

Wij raden u aan om de afspraken, welke u met de handige huishulp maakt, in een overeenkomst vast te leggen. Dit geeft voor beide partijen zekerheid. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeld overeenkomst van De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp. Deze kunt u vinden op uw persoonlijke website.

Sleutel overeenkomst

Mocht de handige huishulp gebruik moeten maken van uw huissleutel, dan raden wij u aan om de handige huishulp het formulier 'sleutel overeenkomst' te laten ondertekenen. De handige huishulp geeft hiermee aan dat een huissleutel is ontvangen en dat die ook weer geretourneerd zal worden bij einde van de overeenkomst. U kunt het formulier downloaden via uw persoonlijke website.

Werkschema

Samen met de handige huishulp kunt u een werkschema opstellen. De handige huishulp weet dan precies wat er verwacht wordt en u weet welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden. Geef eventueel ook aan welke schoonmaakmiddelen er gebruikt moeten worden. U kunt een voorbeeld werkschema downloaden via uw persoonlijke website en dit aanpassen aan uw eigen wensen.

Schoonmaakartikelen

U dient zelf voor de schoonmaakartikelen en materialen te zorgen. U kunt met de handige huishulp overleggen welke artikelen er nodig zijn.

Werkbriefje

Wij raden u aan om, elke keer wanneer de handige huishulp is geweest, een werkbriefje in te vullen. Indien u akkoord bent met het aantal gewerkte uren, ondertekent u samen het werkbriefje. De handige huishulp neemt het werkbriefje mee en kan aan de hand van het werkbriefje de gewerkte uren verwerken in het computersysteem. Mocht het aantal uren aan het eind van de periode niet kloppen, dan kan de handige huishulp de werkbriefjes ter controle aan u voorleggen.