Kennismaken

Kennis maken met de handige huishulp

Na aanmelding van één of meerdere services ontvangt u vanuit De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp de contactgegevens van een handige huishulp, welke wij voor u hebben geselecteerd. Wij raden u aan om zelf een afspraak te maken met de handige huishulp voor een kennismakingsgesprek. U kunt de handige huishulp vragen of ze een (geldig) legitimatiebewijs mee wil nemen. Geef tijdens het kennismakingsgesprek aan welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en wat u van de handige huishulp verwacht. Eventueel kunt u met de handige huishulp een ‘rondje’ door het huis lopen. Wanneer u een klik heeft met de handige huishulp, dan kunt u direct overgaan tot de administratieve afhandeling. U kunt er ook voor kiezen om een vervolgafspraak te maken. U kunt eventueel ook referenties van de huishoudelijke hulp checken.

Indien er geen klik is tussen u en de handige huishulp, of indien het niet lukt om vooraf een kennismakingsgesprek te plannen, dan dient u dit binnen twee weken door te geven aan De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp zal dan een andere handige huishulp aan u voorstellen.