Ergotherapie

Wassen, aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, huishoudelijk werk; allemaal voorbeelden van dagelijkse handelingen. Meestal zijn deze handelingen geen enkel probleem. Door een ongemak, ziekte of ouderdom, kunnen de meest vanzelfsprekende dingen ineens lastig worden. Ergotherapie helpt u om hiermee om te gaan. Samen met u, bekijkt de ergotherapeut welke activiteiten om een oplossing vragen. Bij ergotherapie gaat het altijd om praktische oplossingen. Zo kunt u alledaagse dingen zo lang mogelijk zelfstandig blijven doen.

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is voor iedereen die door lichamelijke of psychische beperkingen problemen heeft met dagelijkse handelingen zoals de persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, mobiliteit en vrijetijdsbesteding.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut kijkt wat u zelf nog kan en wat u belangrijk vindt. Samen met u, en eventueel een mantelzorger, stelt de ergotherapeut een plan op. Uitgangspunt is dat u alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kunt verrichten. Zelfstandig, veilig en met minder klachten. U traint deze alledaagse activiteiten samen met de ergotherapeut. Dat gebeurt bij voorkeur in uw eigen vertrouwde omgeving. Ook krijgt u van de ergotherapeut advies over het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.

Kwaliteit

Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van Ergotherapie Nederland.

Kosten

De basisverzekering van elke zorgverzekeraar vergoedt 10 uren ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden daarnaast ook uren vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoeding van ergotherapie. Houd er rekening mee dat de kosten onder het eigen risico vallen van de basisverzekering. 

Aanvragen

U kunt zelf ergotherapie aanvragen, de ergotherapie is direct toegankelijk. De aanvraag kan ook door middel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. U kunt ergotherapie aanvragen per telefoon of via het aanmeldformulier. Na aanmelding nemen we binnen drie werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Na een intake beginnen we zo snel mogelijk met de behandeling.

  • Els Postema
  • Jan de Vries
  • Jonca de Vuijst
  • Welmoed Schuitema
  • Xenia Gerdez