Financiering en vergoedingen

Woont u thuis of in een woonzorgcentrum?

Dan vergoedt de Zorgverzekeringswet (ZVW) of zorgverzekeraar een deel van de diensten van het Specialistisch Centrum.

Woont u in een verpleeghuis?

Dan vergoedt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) alle diensten van het Specialistisch Centrum volledig.

Vergoedingen per dienst

Op de pagina’s van de verschillende disciplines leest u meer over de vergoedingen.