Logopedie

Praten, schrijven lezen; het zijn allemaal voorbeelden van communicatie waar de logopedie (eventueel met hulpmiddelen) zich op richt. De logopedist biedt zorg aan mensen die problemen hebben met het spreken, de stem, de taal, het gehoor en het slikken. Deze problemen kunnen ontstaan door diverse acute en chronische aandoeningen, zoals een beroerte, MS, ALS, ziekte van Parkinson of door ouderdom. De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert de cliënt om zijn zelfstandigheid zoveel mogelijk te bevorderen of te optimaliseren.

Voor wie is logopedie?

Logopedie is bedoeld voor mensen die problemen hebben met het begrijpen van taal, formuleren van woorden, lezen en/of schrijven (afasie). De logopedist is er ook voor mensen die moeilijk verstaanbaar zijn (dysartrie), die problemen hebben met kauwen
en slikken of last hebben van speekselverlies. De logopedist heeft regelmatig contact met de audicien die kan worden ingeschakeld als er een gehoortest moet worden gedaan.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt welke beperkingen iemand heeft op het gebied van spraak, stem, taal, gehoor en slikken (eten, drinken en mondzorg). Op basis van het onderzoek wordt er gekeken naar het vervolg. Als het nodig is wordt er een behandeling gestart. Ook kan er een advies gegeven worden aan de cliënt en de betrokken omgeving. Het doel is om de cliënt te leren zo goed mogelijk met de problemen om te kunnen gaan. Hierbij wordt ook samengewerkt met andere disciplines. Wanneer verbetering niet mogelijk
is, adviseert de logopedist bij de keuze van hulpmiddelen. Denk hierbij aan ondersteunende communicatiemiddelen en aangepast eet- en drinkgerei.

Kwaliteit

Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Kosten

De kosten van logopedie worden vergoed vanuit de zorgverzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoeding. Houd er rekening mee dat de kosten onder het eigen risico vallen van de basisverzekering. Er is wel een verwijzing van de (huis)arts nodig. 

Aanvragen

U kunt direct contact opnemen met de logopedist. Dit kan telefonisch of via het aanmeldformulier. De logopedist kan nog vragen om een verwijsbrief van de huisarts. Nadat u contact opgenomen heeft wordt er een afspraak gemaakt. De logopedist kan vervolgens bij u thuis komen, of u komt zelf naar Berchhiem toe. Na een intake beginnen wij zo snel mogelijk met het onderzoek en eventueel de behandeling.

 

  • Jelly van der Pas
  • Paulien Woldman
  • Sigrid de Vries